Home  ›  Faculty  ›  Full Professor  ›  Content

Full Professor List 2017

A:    Haizhou AI

C:   Yici CAI;     Wenguang CHEN;  Yong CUI;Ting CHEN

D:   Zhidong DENG;Junhui DENG

F:    Jianhua FENG;    Ling FENG

H:   Shimin HU; Weitong HUANG

L:    Sanli LI;   Juanzi LI;   Bin LIUWeidong LIU

M:   Shaoping MA

Q:   Kaihuai QIN

R:    Fengyuan REN

S:    Yuanchun SHI;    Jiwu SHU;    Fuchun SUN;    Lifeng SUN;   Maosong SUN

W:    Jianyong WANG; Jiangtao WEN;    Jianping WU;    Yongwei WU

X:     Ke XU;    Mingwei XU

Y:     Guangwen YANG;    Shiqiang YANG;    Xia YIN;     Mingsheng YING

Z:     Bo ZHANG;   Yaoxue ZHANG;   Youhui ZHANG;   Youjian ZHAO;    Li ZHENG;   Qiang ZHOU;   Jihong ZHU;  Wenwu ZHU;  Xiaoyan ZHU;   Yuezhi ZHOU

(updated by 2018-04-26)